Služby KS Lovoš

Pronájem místností

KS Lovoš nabízí pronájem svých prostor pro kulturní, společenské, vzdělávací a prodejní akce všeho
druhu. Následující fotogalerie nabízí některé prostor KS Lovoš.

Přednášková síň

Kapacita 60
místnost vhodná pro pořádání přednášek, předváděcí akce, klubové večery

Malá klubovna

Kapacita 20
pro pořádání schůzek, školení, drobných oslav

Sál s barem

Kapacita 200
pro pořádání divadelních představení, koncertů, plesů, prodejních a prezentačních akcí

Podmínky pronájmů:

Podmínky pronájmů se řídí platným provozním řádem KS Lovoš. Termíny, podmínky a další služby je potřeba projednat osobně popř. telefonicky s pracovníky KS Lovoš.

Finanční podmínky:

Pronájmy nebytových prostor v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích

CENÍK PRONÁJMU PROSTOR KS LOVOŠ LOVOSICE

Prostory m2 za 1/2 dne za 1 den
Velký sál 7000,- 14000,-
Přednáškový sál 36 700,- 1400,-
Cvičební místnost 34 700,- 1400,-
Velká klubovna 26 300,- 500,-
Malá klubovna 14 300,- 500,-
Salonek – Bar 31 400,- 800,-
Šatna 700,- 1400,-

Ceny jsou uvedeny s DPH, 21%.

JSME PLÁTCI DPH

V případě pronájmů za účelem pořádání plesů, velkých tanečních zábav či koncertů může nájemce (KS Lovoš) požadovat složení kauce. Výše kauce bude stanovena individuálně dle domluvy, až do výše 50 % ceny pronájmu.

Snížený pronájem:

akce zřizovatele, škol, charitativních institucí, atd. Nájemné těchto místních organizací činí 50 % stanoveného nájmu.

Nájemce však musí uhradit režijní náklady (energie, úklid, technické služby). Výše těchto nákladů bude stanovena individuálně dle charakteru akce.Za každou další započatou hodinu pronájmu bude účtována cena jako za hodinu celou. Při pronájmu nebytových prostor nad 8 hodin je nájemce povinen nebytové prostory opustit nejpozději do jedné hodiny od skončení doby pronájmu stanoveného na objednávce.

Případné služby technika jako OSVČ si nájemce hradí sám po dohodě s touto osobou (kontakt k dispozici v kanceláři KS Lovoš).

Ceník je platný od 1.2.2010

 

Pronájem mobilního pódia

vhodné pro středně velké kulturní, sportovní a společenské akce.

Reklamní služby, tisk, inzerce…

KS Lovoš nabízí viditelnou a efektivní reklamu v Lovosicích a okolí. Pokud Vaše firma či organizace hodlá prezentovat svoji činnost, nabídku nebo pořádané akce, můžete kontaktovat kulturní středisko, které Vám přípravu i realizaci kompletně zajistí. Sestavíme originální grafický návrh, zajistíme tisk letáků, brožur, plakátů nejrůznějších velikostí, které pak budou k vidění v celém litoměřickém okrese. Vaši inzerci umístíme do Lovosického dnešku (náklad 4000 ks), který je distribuován do každé lovosické domácnosti.

Nabídka služeb:

  • Jsme schopni zajistit výrobu plakátů, letáků, vizitek, brožur
  • Grafické zpracování
  • Tisk
  • Inzerce v Lovosickém dnešku
  • Výlep plakátů v Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem
  • Předběžná kalkulace na požádání
  • Cena dle konkrétních požadavků objednatele